недеља, 22. септембар 2013.

ПРВА СРЕДБА СО ПАРТНЕРИТЕ ОД ТЕТОВО

Во петокот, (19.09.2013) на иницијатива на членовите на тимот за Меѓуетничка интеграција во образованието на партнер-училиштето „Наим Фрашери“од Тетово, во просториите на нашето училиште се оствари првата работна средба, на која ги договоривме нашите заеднички акции и динамиката со која ќе се реализираат тие.

Колегите од ООУ„ Наим Фрашери “ за свој партнер, покрај нашето училиште, го имаат и училиштето од Муртино, па сакаа преку непосредна средба да ги разгледаат плановите за заедничка соработка, нашите и оние од ООУ„Маршал Тито“ од Муртино,  да ги усогласат со своите можности и да направат план како да дејствуваме заеднички, а тоа да биде домаќински.