недеља, 28. април 2013.

УЛОГАТА НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ПРОМЕНИТЕ ЗА МИО

Во рамките на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието,што се реализира во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука,вчера, 27.04.2013 г. во хотелот Континентал во Скопје, се одржа обука на тема „Улогата на УО во промените за меѓуетничката интеграција, на кој учествуваа по двајца претставници на УО од училиштата на пилот-општините Битола, Бутел, Тетово и Струмица.

 photo DSCN8895-1.jpg
На обуката се работеше во две групи по следнава агенда:1. Воведување на УО во активностите на ПМИО. 2. Улогата на УО во промените за меѓуетничка интеграција во образованието (I и II дел)3. Рефлексија и евалуација на обуката.  photo DSCN8893.jpg
Нашето училиште го претставувавме јас (како претставник од наставниот кадар на УО и Билјана Петрова, претставник од родителите.  photo DSCN8891.jpg
Главна цел на обуката беше претставниците на УО да се запознаат со концептот за меѓуетничка интеграција во образованието и да се стекнат со знаења и вештини за примена на приодите и стратегиите за подобрување на состојбите во поглед на меѓуетничката интеграција на ниво на училиште.  photo DSCN8899.jpg
 photo DSCN8900.jpg
 photo DSCN8910.jpg
 photo DSCN8914.jpg
 photo DSCN8928.jpg
 photo DSCN8930.jpg
 photo DSCN8934.jpg
Потоа, ние, претставниците на УО, ќе треба да ги пренесеме стекнатите знаења на своите колешки и колеги за да можат да го дадат својот придонес во креирањето на училишните политики и стратегии за унапредена меѓуетничка интеграција во училишната атмосфера.  photo DSCN8935.jpg
 photo DSCN8936.jpg